Ympäristökysymykset ovat tärkeä osa Foiltek Oy:n toimintajärjestelmää ja
niiden kehittämisestä huolehditaan päivittäisen liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla.
Foiltek Oy huolehtii markkinoille toimittamiensa materiaalien ja toiminnasta syntyvien jätteiden hyötykäytöstä.
Tuotannon jätemuoveista merkittävä määrä toimitetaan uudelleenkierrätettäväksi ja
loput toimitetaan poltettavaksi energiajakeena. Pahvit ja paperit kierrätetään.


Yrityksemme on Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy jäsen.

Keräysohjeet Jätemuoveille Ekokem Oyj 2016

Liitteet: PDF

Canter